Balal Bhatti er daglig leder for QA Oslo AS og Quality Accounting AS. Har er revisorutdannet og er autorisert regnskapsfører, med bred bakgrunn og erfaring som daglig leder og rådgiver for store regnskapskjeder. Balal er også QA sin systemkonsulent, og har høy kompetanse innenfor alle de store web-baserte regnskapssystemene.