Malik Elkassmi har hovedansvar for det løpende arbeidet i QA Oslo AS. Han har lang og bred erfaring som regnskapsfører og er spesialist innen for mva-regler.