Pluggen Elektro AS

Med meget god kompetanse innenfor både IT-systemer og regnskapsfaget har vårt samarbeid med Quality Accounting AS gjort at oversiktligheten og effektiviteten har fått et stort løft, slik at vi i enda større grad enn tidligere kan konsentrere oss om kjernevirksomheten vår.  

Kim Andre Hansen, daglig leder

Nesodden Idrettsforening

QA sin kompetanse innenfor skybaserte økonomisystemer og regnskapsfaget, samt kjennskap til foreningen, har vært avgjørende for vår effektivisering og modernisering av økonomifunksjonen. Så vi ser frem til et godt samarbeid fremover.

Arild Andreassen, daglig leder